Zastępstwo procesowe

Naszym Klientom zapewniamy reprezentację we wszelkich sprawach sądowych: dochodzenie należności, spory o należyte wykonanie umów, spory pracownicze, sprawy o zasiedzenie.