Prawo budowlane

Interesy naszych Klientów realizują się nie tylko poprzez kontrakty pomiędzy przedsiębiorcami. Często istotne znaczenie mają relacje z administracją publiczną. Mogą to być takie sprawy jak pozwolenie na budowę, ustalenie warunków zagospodarowania terenu, przeznaczenie terenu w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. Aby odpowiedzieć na potrzeby w tym zakresie Kancelaria oferuje m. in.

1Przygotowanie wniosków o wydanie pozwoleń i zezwoleń w procedurze administracyjnej.

2Doradztwo w zakresie zagadnień powstałych w toku postępowania administracyjnego.

3Reprezentowanie Klientów przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym.