Szkolenia

Organizacja szkoleń z zakresu Prawa zamówień publicznych oraz pomocy publicznej, obok doradztwa, jest podstawowym obszarem naszej działalności

Zasadniczym celem szkoleń jest nabycie wiedzy praktycznej z zakresu udzielania zamówień publicznych w świetle przepisów ustawy. W trakcie zajęć omawiane są kolejno etapy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. W ramach zajęć prowadzone są również ćwiczenia, które pomagają przygotować ogłoszenia, Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, formularz ofertowy, a także ofertę i inne niezbędne dokumenty itp.

 

W naszej ofercie znajdują się szkolenia z naboru o różnorodnej tematyce, a także szkolenia dedykowane, przygotowane dla potrzeb Klienta. Szkolenia dedykowane organizowane są w siedzibie Klienta lub w hotelach i ośrodkach konferencyjnych na terenie całej Polski. W zależności od potrzeb Klienta w ramach szkolenia zapewniamy również pełne wyżywienie, zakwaterowanie, transport oraz imprezy integracyjne.