Dyscyplina finansów publicznych

Naruszenie zasad gospodarowania środkami publicznymi skutkować może pociągnięciem osoby do odpowiedzialności w trybie przepisów ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Obszarem w którym najczęściej dochodzi do naruszenia dyscypliny finansów publicznych są właśnie zamówienia publiczne. To w tym trybie dochodzi do ostatecznego ustalenia odpowiedzialności danej osoby za naruszenia przepisów ustawy Pzp, stąd tak ważna jest profesjonalna reprezentacja przed właściwymi organami. We wskazanym obszarze Kancelaria oferuje:

  • Reprezentowanie osób przed komisjami orzekającymi w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych, przed Główną Komisją Orzekającą oraz przed sądami administracyjnymi.