Tomasz Saganowski - radca prawny

Tomasz SaganowskiMec. Saganowski pracuje zawodowo od 2008 r., od początku jego praca związana jest z zamówieniami publicznymi. Pracował jako Specjalista ds. projektów (2008 –2011)  a następnie pełnił funkcję Vice dyrektora ds. projektów  (2011 –2015) w spółce Centrum Zamówień Publicznych sp. z o.o.) gdzie zajmował się obsługą Klientów spółki, w szczególności przygotowywaniem i weryfikacją dokumentów przetargowych, przygotowywaniem opinii prawnych, udzielaniem porad, przygotowywaniem odwołań do Krajowej Izby Odwoławczej, skarg i innych pism procesowych, reprezentacją przed Krajową Izbą Odwoławczą. W ramach ww. doradztwa przygotował bądź zweryfikował (również działając na rzecz Wykonawców) kilkaset Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówień zarówno pod kątem formalno-prawnym jak i merytorycznym, przygotował ponad 200 opinii prawnych dotyczących stosowania i interpretacji przepisów w zakresie zamówień publicznych, w tym oceny konieczności nakładania korekt finansowych a także w zakresie sporów co do realizacji umów zawieranych w reżimie ustawy Pzp. Stale współpracował na rzecz takich klientów jak Asseco Poland S.A., PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Instytut Techniki Budowlanej.

W 2014 r. uzyskał tytuł radcy prawnego. Prowadzi indywidualną kancelarię prawną od 2014 r.

Ukończył Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji (2003 - 2008).

KONTAKT:

Tel. +48 506 168 390
Email: t.saganowski@aswkancelaria.pl